Tất cả danh mục
0 0

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

logo odette


a. Thu thập thông tin

Để thực hiện giao dịch, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết.

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin là đúng và chính xác. Odette sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thông tin không chính xác của Khách hàng.

b. Lưu trữ và bảo mật thông tin

Thông tin khách hàng và các giao dịch được lưu trữ được bảo mật bởi hệ thống của Odette.

c. Sử dụng thông tin khách hàng

Odette có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Thực hiện giao hàng theo địa chỉ khách hàng cung cấp.

 • Cập nhật các thông tin liên quan về ưu đãi, khuyến mãi hay các thông báo khác.

 • Nhằm xử lý đơn đặt hàng và các vấn đề gặp phải theo yêu cầu của khách hàng.

 • Sử dụng thông tin thu thập được từ cookies nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ.

Khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập tại website Odette trên các

website khác.

d. Chia sẻ thông tin

Odette cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ quyền lợi thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của người truy cập. Không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác, ngoại trừ những bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng, xử lý thanh toán, bồi hoàn ...

Ngoài ra, Odette có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong trường hợp thật sự cần thiết sau:

 • Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.


DMCA.com Protection Status